In samenwerking met Jac Reniers en Validators geeft Mobiel Centre speciale F2F Masterclasses voor opdrachtgevers. Over Neuro-research, Eye tracking, Facial coding, MEG en EEG technieken van nu in relatie tot (verpakkings)onderzoek. Dit jaar focust Mobiel Centre meer dan ooit op live monitoring, waarbij gemeten wordt op het moment van beleving.

Steeds meer onderzoeksafdelingen van organisaties gebruiken digital analytics om inzichten te verkrijgen. Waarschijnlijk neemt dit de komende tijd alleen maar toe, want 61% zegt meer digital analytics uit te willen voeren dan nu het geval is, laat onderzoeksorganisatie MOA weten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties heeft het werkdocument ‘De (r)evolutie van de iSamenleving’ online gepubliceerd.

De eigenschappen van het device zijn bepalend voor de inhoud van digitale branded content. Dat blijkt uit onderzoek van Sanoma Media in samenwerking met Metrixlab dat  gepresenteerd werd tijdens het Branded Content Event van 4 februari jl.

Manager Marketing Partnerships John Olivieira: "Het consumentengedrag verandert in rap tempo en dat heeft ook zijn weerslag op de inzet van branded content. In dit onderzoek wordt dat bevestigd en dat helpt ons in de optimalisatie van hoogwaardige concepten per device."

Onderzoeksbureau DVJ Insights houdt sinds 2012 jaarlijks een monitor naar welke merken Nederlanders het beste vinden performen in Social Media. The Social Consumer is een steekproef onder 1.700 Nederlandse consumenten waarin gevraagd wordt naar hun social media gedrag en ook merken die actief zijn in social media.

MKB bedrijven zijn slecht op de hoogte van de wet- en regelgeving op het terrein van werkgeversrisico's, rechten van medewerkers, ziekte en verzuim. Dat blijkt uit resultaten van de MKB Barometer personeelszaken die uitgevoerd is door Markteffect in opdracht van Please.

Dit jaar zal het MWG Congres, dat op 14 februari zal plaatvinden in DeFabrique in Maarssen, draaien om het spanningsveld ‘wij versus de wereld’.

We zullen proberen een antwoord te vinden op de vraag: ‘Global, een vloek of een zegen?’. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken. Nederland versus de wereld en de wereld versus Nederland. Concreter: hoe organiseer je die globale invloed?

Innovatieve modules om intensiteit van emoties te meten en conversaties te voorspellen.
Ipsos lanceert een nieuwe generatie pretest methode, die volledig is ingericht op de moderne uitdagingen van vandaag. Next*Connect is een flexibel interactief testplatform voor de digitale media en massamedia, zoals tv, print en outdoor.

Door de huidige economische crisis hebben veel bedrijven te maken met bezuinigingen, reorganisaties, verhoogde werkdruk en weinig ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Meer dan ooit zijn tevreden medewerkers van belang om het hoofd boven water te houden.

In het online gedrag van mensen blijken regelmatigheden en patronen te zitten die gebruikt kunnen worden voor het voorspellen van dat gedrag. NWO-onderzoeker Manos Tsagkias, verbonden aan het Intelligente Systemen Lab Amsterdam (ISLA) van de Universiteit van Amsterdam, heeft online gedrag en patronen in sociale media bestudeerd waarmee voorkeuren, populariteit en browse-gedrag voorspeld kunnen worden.

Aanmelden Cloutoday