De Werkgroep Privacy van IAB Nederland, BVA bond van adverteerders en DLA Piper zal in gesprek gaan met leden en andere branche organisaties over het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens om conditionele toegang tot websites en apps te verbieden.

Het aantal Nederlanders dat de smartphone gebruikt voor het lezen van magazine content is in 2017 met 7% toegenomen, zo blijkt uit Media Standaard Survey. Gemiddeld consumeert 16% van de Nederlanders magazine content via de smartphone.

Het merendeel van de Nederlanders (65%) maakt zich zorgen om de opwarming van de aarde. Om hier iets aan te doen kijken burgers vooral naar de overheid en het bedrijfsleven. Nederlanders willen – per saldo – dat de overheid meer doet om klimaatverandering tegen te gaan.

Nederlanders verwachten dat de Brexit de Nederlandse en Europese economie zullen raken, maar vermoeden dat zij de gevolgen hiervan niet zullen merken in de eigen portemonnee, zo blijkt uit onderzoek van Team Vier.

Middelbaar en hoger opgeleiden voelen de door het kabinet beloofde bestedingsruimte niet. Dat blijk uit onderzoek van MWM2 in opdracht van vakbond De Unie. Bijna zes op de tien Nederlanders met een middelbaar of hoger opleidingsniveau menen dat hun bestedingsruimte de afgelopen jaren is gedaald of gelijk gebleven.

Een ruime meerderheid van de ondervraagden in een enquête van Team Vier weet niet wie de Commissaris van de Koning in de eigen provincie is. Team Vier voerde het onderzoek op eigen initiatief uit en ondervroeg online 776 kiesgerechtigde Nederlanders.

CG heeft afgelopen maand 4 nieuwe klant-contactpersonen aangenomen. Twee voor afdeling selecties en twee voor onderzoekslocaties Amsterdam en Amersfoort.

In februari lanceerde Kantar Public een interactief dashboard met politieke peilingen en data over de Nederlandse samenleving. De gegevens zijn voor iedereen inzichtelijk en vrij te gebruiken.

In samenwerking met het Global Institute for Women’s Leadership en International Women’s Day heeft Ipsos wereldwijd volwassenen gevraagd naar hun visie op relevante topics omtrent gendergelijkheid.

Van alle leeftijdsgroepen veranderen jongeren het snelst van platform. Twee jaar geleden was Facebook nog het belangrijkste platform. Anno 2019 zijn jongeren van 15 t/m 19 jaar vaker te vinden op Instagram, maar ook op YouTube en Snapchat. Newcom brengt jaarlijks het social mediagebruik van jongeren in kaart.

Aanmelden Cloutoday