Eerste Digital Analytics Congres groot succes

Ruim 200 online marketeers, digital en webanalisten bezochten op 12 oktober het eerste en tevens uitverkochte Digital Analytics Congres in het Media Plaza in Utrecht.

Met de organisatie van dit congres onderstreept de MOA haar ambitie om ook voor de digital analisten de partij te zijn die zich hard maakt voor het verbeteren van de kwaliteit van online dataverzameling en analyse.

Tijdens het congres werden de bezoekers geïnspireerd door 4 internationale keynotes en ruim 20 cases van aansprekende bedrijven.

DAcongres SimoAhava

In zijn keynote liet Brian Clifton, internationaal bestseller auteur en Google Analytics Expert, met een aantal aansprekende voorbeelden zien dat zonder kwalitatief goede data mensen geen of geen juiste beslissingen kunnen nemen. Hij liet zien hoe je kunt zorgen dat de kwaliteit van de verzamelde data verbeterd kan worden. Een mooie tegenstelling met de keynote van Steen Rasmussen, thought leader in analytics volgens de Digital Analytics Agency en oprichter van IIH Nordic, genomineerd voor Global Analytics Agency van het jaar. Steen betoogde dat het niet zo belangrijk is dat al je data kwalitatief goed is, maar dat je veel effectiever kunt zijn als je met de data die je hebt direct aan de slag gaat. Getting things done voor gevorderden. Simo Ahava, Senior Data Advocate bij Reaktor en Google Developer Expert ging in op het ongrijpbare fenomeen Engagement. Niet alleen liet hij zien hoe je dit met Google Tag Manager en Google Analytics vastlegt, maar ook hoe je engagement vergroot. De laatste keynote van de dag Gui Liberali, Associate Professor aan de Erasmus Universiteit, nam de bezoekers mee in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van conversieoptimalisatie via A/B testing: Morphing. Met deze techniek worden varianten niet willekeurig aan bezoekers getoond, maar op basis van eerder online gedrag. Met opvallend mooie uitkomsten. Tussendoor kregen de bezoekers een kijkje in de keuken hoe een aantal mooie Nederlandse bedrijven, zoals NS, Achmea, Plan Nederland, Schoonenberg, PWN en ING online data verzamelt en inzet en op basis hiervan optimaliseert. Het was een inspirerende dag met veel nieuwe en direct toepasbare inzichten.

In de vele parallelsessies kwamen diverse actuele onderwerpen naar voren zoals conversie optimalisatie, A/B testen, user feedback management, behavioural targeting en predictive analytics.

Wim van Slooten van de MOA: ‘Met dit congres zet de MOA een reuzenstap binnen het digital analytics vakgebied. Dit smaakt naar meer!’.


Over MOA

De MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek. De MOA stelt zich ten doel de kwaliteit van survey based en non-survey based information, in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van (virtuele) respondenten, gebruikers en aanbieders van digital analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek. Meer informatie: www.moaweb.nl  en www.digitalanalyticscongres.nl

Bron: Persbericht MOA, 13 oktober 2016

Aanmelden Cloutoday