Onderzoek is onmisbaar bij de Effie

Onderzoek is onmisbaar in de onderbouwing van een Effiecase, zegt Mary Hoogerbrugge – voorzitter van de stuurgroep Effie. Een van de onderdelen om onderzoek ‘meer aanwezig’ te maken, is de Effie Ondezoek Check die schrijvers van cases kunnen laten doen. ‘Met de Effie willen we goed onderbouwde cases neerzetten, die bewijzen dat het succes echt komt door de marketingcommunicatie’, zegt Mary Hoogerbrugge.

Tekst Ellen Nap

‘Met de Effie willen we goed onderbouwde cases neerzetten, die bewijzen dat het succes echt komt door de marketingcommunicatie’, zegt Mary Hoogerbrugge. Het doen van onderzoek is hierin onmisbaar volgens Hoogerbrugge, die naast voorzitter van de stuurgroep Effie ook lid is van de hoofdjury. ‘Het zou mooi zijn als onderzoek een meer aanwezige rol heeft.’ Om die reden hebben de organisatie van de Effie en de MOA een aantal jaar geleden met elkaar onder meer de Effie Onderzoek Check opgezet. Het is een vraagbaak voor inzenders van Effiecases. ‘Drie onderzoekers van MOA-bureaus staan continu stand-by om schrijvers van cases te ondersteunen. Ze lezen en denken mee over de onderzoeksvraag.’  De onderzoekscommissie kijkt naar zaken als welke resultaten relevant zijn in een case en aan welke eisen onderzoek moet voldoen om ‘Effie-aardig’ te zijn. Ook helpt ze inzenders overzichtelijk en beknopt te rapporteren zonder essentiële informatie weg te laten. ‘Na de check weet je of je op de goede weg bent’, aldus Hoogerbrugge.

De onderzoekscheck is een van de onderdelen die is voortgekomen uit de toenadering tussen de organisatie van de Effie en de MOA. Ook was de Effie op he MIE terug te vinden. En verder ziet de Effie erop toe dat voor vakjury voldoende onderzoeksexpertise is vertegenwoordigd. ‘Dat kan zijn in de vorm van een onderzoeker verbonden aan een MOA-bureau, maar het kan ook een wetenschapper of onderzoeker zijn die bij een adverteerder werkt.’ De Effies orden dit jaar in ons land voor de 36ste keer uitgereikt. Effie Awards Nederland is onderdeel van Effie Worldwide. De prijzen worden in meer dan dertig landen uitgereikt. «

Effie Onderzoek Check

Inzenders kunnen hun case gratis laten checken bij de Effie Onderzoekscommissie. Die bestaat uit drie onderzoekers die lid zijn van de MOA: Jochem Reinders Folmer, Annelies Bitang en Martin Leeflang. In een korte check kijken zij mee hoe met het beschikbare onderzoek de effectiviteit van de case goed kan worden aangetoond. De commissie gaat vertrouwelijk om met de resultaten en mag deze niet verder verspreiden. Voor een check of meer informatie, zie www.effie.nl/onderzoek_check

SWOCC heeft Mary Hoogerbrugge in maart benoemd tot beschermvrouwe van de stichting. Hiermee neemt ze het stokje over van Giep Franzen, de oprichter van SWOCC, die 10 jaar lang beschermheer was.

 

Dit artikel is overgenomen uit Clou magazine© nr 92, april 2019.

Aanmelden Cloutoday