Werkbelevingsonderzoek Hogeschool Rotterdam gaat naar Flycatcher

Na een Europese openbare aanbesteding heeft Hogeschool Rotterdam de opdracht voor het uitvoeren van het werkbelevingsonderzoek onder al haar medewerkers opnieuw gegund aan  Flycatcher.

Flycatcher heeft ook in de periode 2016-2018 jaarlijks het grootschalige onderzoek uitgevoerd en is uit de aanbesteding voor de komende vijf jaar wederom als beste beoordeeld waarbij gelet is op kwaliteit, flexibiliteit en kosten.

Aan de hogeschool studeren 35.000 studenten en er werken ruim 4.000 medewerkers. Werkbeleving wordt gezien als een belangrijke parameter in de beoordeling of Hogeschool Rotterdam op koers ligt met de realisatie van haar strategische doelen en zegt iets over de ontwikkeling in de tevredenheid van de medewerkers. Naar aanleiding van het onderzoek worden verbeterpunten en verbeteracties benoemd die opgenomen worden in jaarplannen. In herhaalde metingen worden de effecten van de verbeteracties gemeten. Het WBO levert een substantiĆ«le bijdrage aan transparantie, verbetercultuur en kwaliteitscultuur.

Bron: Persbericht Flycatcher, 1 juli 2019

Aanmelden Cloutoday