Patiënten ontevreden met veranderingen in de zorg

Dat blijkt uit de tweede raportage van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Motivaction is verantwoordelijk voor de data-analyse.

Een jaar na de grote veranderingen in de zorg, zijn cliënten en patiënten ontevreden met de resultaten. Ze vinden dat gemeenten niet genoeg maatwerk leveren. De helft van de cliënten denkt dat met betere of andere hulp hun leven erop vooruit zal gaan.


De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) houdt vijf jaar lang, van 2014 tot 2019, de vinger aan de pols bij ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Aan de tweede jaarrapportage deden ruim 11.000 mensen mee. Ze geven de zorg die zij krijgen een nipte voldoende (een 6,2) maar zijn kritisch over het contact met hun gemeente en over de toekomst: die zien ze somber in. De sombere verwachtingen die de onderzoekers vorig jaar uitspraken, zijn daarmee werkelijkheid geworden: nu gemeenten 1 jaar verantwoordelijk zijn voor (thuis)zorg en het verstrekken van hulpmiddelen, zijn de cijfers er niet op verbeterd. Bovendien komen nu duidelijk verschillen tussen gemeenten aan het licht.

Lees verder >>>
 
 

Bron: Motivaction.nl,  29 maart 2016

Aanmelden Cloutoday