TV en online kijkcijfers gefuseerd

Vanaf 21 april levert SKO nieuwe, verrijkte kijkcijfers waarbij TV- en Online kijkcijfers met elkaar zijn gefuseerd. Hiermee is het mogelijk om uitspraken te doen over het crossmediale bereik van programma’s en video commercials.

Nieuwe dataset met gefuseerde TV en Online kijkcijfers

De fusie van de bestaande dagelijkse Online videokijkcijfers en televisiekijkcijfers levert een crossmediaal videokijkcijfer op. Hiermee is het mogelijk om uitspraken te doen over het crossmediale bereik van programma’s en video commercials.
In de eerste release, beschikbaar vanaf 21 april 2017, kunnen fusiedata gebruikt worden voor alle personen van 6 t/m 64 jaar in Nederland. Hierbij kan voor het eerst worden vastgesteld wat Online devices (zoals computers, tablets en smartphones) netto toevoegen aan het kijkgedrag en bereik dat via het TV-scherm is gerealiseerd, en omgekeerd.

Wat is nieuw?

De cijfers geven voor het eerst inzicht in de overlap tussen kijkers die bereikt zijn via het TV-scherm en via Online devices. Deze overlap kan berekend worden voor programma’s, zenders, tijdvakken en commercials.
Bijvoorbeeld een programmaserie waarvan iemand één keer een aflevering via de TV heeft gezien en één keer een aflevering via de tablet
heef gekeken, telt over de hele periode van het programma mee als bereikte kijker via zowel TV als Online. Ook contacten met een campagne kunnen bij dezelfde personen via verschillende devices zijn gerealiseerd.
Nu is er ook inzicht in de overlap in bereik voor TV en Online.

De cijfers geven antwoord op vragen als:

  • Hoeveel netto bereik heef mijn campagne exclusief op TV opgeleverd? (en)
  • Hoeveel Online bereik is gerealiseerd, bovenop dit TV-bereik? (en)
  • Hoeveel mensen van 20 tot en met 49 jaar bereikten we met een programma, zowel via de TV als via Online devices?

Aangezien de inzet van de mediumtypen Online en TV verschillende doelstellingen kan dienen en kan resulteren in een ander effect, blijf analyse van de afzonderlijke TV- en Online datasets mogelijk om kijkdichtheden te bepalen voor zowel programma’s als zenders.

Videodata Integratie Model

SKO heeft dit omvangrijke data-integratieproject opgezet en uitgevoerd onder de noemer: “Videodata Integratie Model” (VIM). Bij het VIM-project zijn alle SKO-stakeholders (Screenforce, NPO, PMA en BVA) betrokken. De uitvoering van de datafusie ligt in handen van Kantar Media. De volgende stap in het VIM-project is om fusiedata over de hele bevolking van 6+ te rapporteren en SKO verwacht deze dataset vanaf juli 2017 te kunnen leveren. Frans Kok, directeur ai van SKO, zegt hierover: “Dankzij de inspanningen van velen is het gelukt om een systeem te ontwikkelen waarbij dagelijks gefuseerde data van TV en Online aan de markt worden geleverd. De levering van de fusieresultaten is een belangrijke mijlpaal in de vernieuwingen van het kijkonderzoek.” Toegang data De data worden toegankelijk gemaakt door SKO en kunnen worden ingelezen met applicaties ontwikkeld door softwarebureaus, die door SKO zijn goedgekeurd om de fusiedata te rapporteren. Op dit moment is het mogelijk om te rapporteren via de Holland Fusion applicatie van TechEdge. Andere softwareapplicaties zullen binnenkort beschikbaar worden gesteld. Meer informatie over de fusie van de TV en Online kijkcijfers is te vinden in de brochure in de bijlage.

Bron: persbericht SKO, mei 2017

Aanmelden Cloutoday