Survival of the fittest ook van toepassing op organisaties

Tegenwoordig is het steeds belangrijker dat organisaties flexibel en wendbaar kunnen inspelen op de wisselende eisen en veranderde omstandigheden in de markt, aldus Flycatcher.  Dit biedt kansen voor organisaties: alleen flexibele organisaties die klaar en bereid zijn zich aan te passen zullen overleven.

Organisaties willen heden ten dage dan ook medewerkers die zich snel en soepel kunnen aanpassen aan veranderingen in het werk.

Flycatcher heeft samen met Joris van Ruysseveldt, autoriteit op het gebied van o.a. lerende organisaties en onderzoeker bij de OU, onder 1000 werkende Nederlanders onderzocht hoe organisaties het aanpassingsvermogen van medewerkers kunnen stimuleren en welke positieve effecten dit heeft op de totale werkbeleving.

Het onderzoek toonde aan dat een leerzame werkomgeving een positief effect heeft op het aanpassingsvermogen van medewerkers. Zo blijkt dit toe te nemen wanneer er meer ruimte is op de werkplek om van collega’s te leren en wanneer de organisatie opleidings- en leermogelijkheden aanbiedt. Een ander thema dat nauw blijkt samen te hangen met aanpassingsvermogen is samenwerken: bij een goede collegiale sfeer en als collega’s steun bieden aan elkaar zal het aanpassingsvermogen automatisch toenemen.

Het stimuleren van aanpassingsvermogen van medewerkers heeft niet alleen een positief effect op het overleven van de organisatie. Het zorgt ook voor meer tevreden medewerkers die met meer plezier naar hun werk gaan en meer betrokken zijn bij de organisatie. Ook nemen medewerkers met veel aanpassingsvermogen meer initiatief en doen voorstellen voor verbetering.

over het Onderzoek

Dit onderzoek over aanpassingsvermogen heeft Flycatcher in eind 2017 op eigen initiatief uitgevoerd onder 1000 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder. Begin 2018 zijn de resultaten verwerkt en geanalyseerd. Flycatcher Internet Research is een ISO-gecertificeerd onderzoeksbureau, gevestigd in Maastricht en voortgekomen uit de Universiteit Maastricht. Het bureau voert op eigen initiatief regelmatig onderzoek uit over actuele thema’s in de samenleving om ontwikkelingen in de maatschappij te monitoren. 

Bron: Persbericht Flycatcher, 3 juni 2018

Aanmelden Cloutoday