Veel Amsterdammers zijn blij met de Noord/Zuidlijn, maar vooral in Noord klinkt gemor

Dit en meer blijkt uit de gepresenteerde resultaten van een onderzoek dat Motivaction uitvoerde onder 521 Amsterdammers samen met mobiliteitsdeskundige Rob van der Bijl (Favas.net).

22 juli rijdt de Noord/Zuidlijn precies 1 jaar. Hoewel de aanleg van de lijn lange tijd bestempeld is als hoofdpijndossier (lange bouwtijd, enorme budgetoverschrijdingen en verzakte woningen in het centrum), lijkt het erop dat na een jaar veel Amsterdammers de lijn in hun hart gesloten hebben. 61% ziet de lijn als een verbetering voor Amsterdam en 28% als een verbetering voor hen persoonlijk ten opzichte van de oude OV-situatie. Toch is niet iedereen tevreden. De grootste onvrede over de NZL is gemeten in Amsterdam Noord; weliswaar ziet 56% van de Noordamsterdammers de lijn als een verbetering voor Amsterdam, maar 39% ziet de NZL als een verslechtering voor hen persoonlijk ten opzichte van de oude OV-situatie. Dit percentage van 39% in Amsterdam Noord ligt in de rest van Amsterdam een stuk lager (13%).

Lees verder>>>

Bron: Motivaction.nl, 3 juli 2019

Aanmelden Cloutoday