Nieuwe bestuursleden PvKO

Op 27 juni hebben de leden van PvKO tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met uitbreiding van het bestuur met Baukje Korsten (Cendris), Lesly Broekaart (RET) en Bas Nieboer (Coniche).

Voorzitter Frans Reichardt toont zich verheugd: ‘Met de komst van deze drie sterke spelers in het bestuur, kunnen wij de PvKO-community nog verder uitbouwen en onze impact op ondernemend Nederland vergroten’. PvKO nam afscheid van bestuurslid Jorien Wesseling. Bestuursleden Saskia de Stigter en Steyn Elshout zijn herbenoemd.

PvKO op de kaart zetten

Het bevorderen van klantgerichtheid en het constant verbeteren van klantcontact zit in de genen van Baukje Korsten. Haar netwerk, expertise en drive om resultaten te bereiken wil zij inzetten om PvKO nog betekenisvoller te laten zijn. Lesly Broekaart is vanuit zijn passie voor innovatie van klantcontact in aanraking gekomen met PvKO en het is zijn doel het platform verder te laten groeien. Bas Nieboer gelooft in ‘een leven lang ontwikkelen’, mensen zich bewust laten worden van hun talenten om deze vervolgens zo goed mogelijk in te zetten en uit te bouwen. Zijn persoonlijke missie ‘Nederland meer klantgedreven maken’, sluit naadloos aan bij die van PvKO.

Breed zicht op de markt

Baukje, Lesly en Bas vormen samen met Frans Reichardt (voorzitter), Steyn Elshout en Saskia de Stigter het nieuwe PvKO bestuur. Jorien Wesseling (Talent4Service) neemt afscheid als bestuurslid. Zij heeft zich in de afgelopen jaren succesvol ingezet voor een actieve rol van PvKO in educatie. Zij geeft het stokje over aan Bas Nieboer, die dit aandachtsgebied zal overnemen.

Directeur Karoline Wiegerink is blij met het versterkte bestuur: ‘Deze zes bestuursleden vertegenwoordigen een breed spectrum van klantgericht ondernemen. Een mooie basis voor een betekenisvol PvKO dat voor leden waarde creëert als inspiratie- en kennisbron en professioneel netwerk en daarmee bijdraagt aan verbetering van klantgerichtheid in Nederland.’

Over PvKO

Platform voor Klantgericht Ondernemen (PvKO) is de community voor, van, door professionals die (mede-) verantwoordelijk zijn voor klantgerichtheid binnen de eigen organisatie en/of die van anderen. Leden zijn met elkaar verbonden door de passie voor customer centricity en de wil bij te dragen aan een klantgerichter Nederland door zelf het goede voorbeeld te geven. PvKO creëert waarde voor haar leden door hen te inspireren, hun kennis te vergroten, van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en het bieden van een netwerk en een platform om zich als professional te verrijken.

Bron: Persbericht PvKO, 27 juni 2018

Aanmelden Cloutoday