Forever Young? 65-plusser voelt zich 10 jaar jonger dan hij is

Leeftijd kent vele gezichten. Onze biologische leeftijd geeft aan hoe oud we daadwerkelijk zijn, terwijl onze mentale leeftijd1 inzicht geeft in hoe oud’ ons brein is.

Maar mensen hebben ook een gevoelsleeftijd2: de leeftijd waarvan jezelf het gevoel hebt dat die het beste bij je past. En die kan behoorlijk verschillen van je daadwerkelijke ‘biologische’ leeftijd. We kennen dan ook allemaal wel iemand die zegt zich eigenlijk nog 18 te voelen, terwijl hij of zij in werkelijkheid al heel wat langer meeloopt. Maar voelen we ons nu eigenlijk jonger of ouder dan onze geboortedatum aangeeft? Motivaction en AgeWise deden hier onderzoek naar in het kader van het Mature Market Monitor-onderzoek.


Meest opvallende uitkomst: naarmate je ouder wordt, groeit het verschil tussen je daadwerkelijke leeftijd en hoe oud je je voelt. Waar de ‘gemiddelde Nederlander’ zich 5 jaar jonger voelt dan hij is, loopt dit verschil bij 65-plussers op naar 10,5 jaar.


Een ander interessant resultaat: ook jongeren voelen zich jonger dan ze zijn. Dit fenomeen is bij achttienjarigen al zichtbaar. Senior Research Consultant Peter Jobsen van Motivaction: “ We leven in een samenleving waarin ‘forever young’ voor de meeste mensen als ideaalbeeld geldt. Jezelf goed voelen staat daarom dus al snel gelijk aan: jezelf jonger voelen dan je bent. Dit verklaart niet alleen waarom ouderen zichzelf veel jonger voelen dan ze zijn, maar ook waarom twintigers al aangeven dat hun gevoelsleeftijd lager ligt dan hun daadwerkelijke leeftijd. ”


Wat betekent dit verschil in emotionele en daadwerkelijke leeftijd voor de manier waarop het meest effectief met ouderen kan worden gecommuniceerd? Kiezen voor populair taalgebruik? Vooral veel jonge mensen in beeld? Volgens Peter Jobsen is dat te kort door de bocht: “ Ouderen voelen zich jonger dan hun daadwerkelijke leeftijd, maar daarbij gaat het niet in de eerste plaats om er jonger uitzien. Het ‘jonge gevoel’ van ouderen zit eerder van binnen dan van buiten: de meeste ouderen zijn gewoon enorm levenslustig. Zij hebben daarbij op zich geen problemen met ouder worden, maar wel met het beeld dat onze samenleving heeft van 65-plussers en hoe deze leeftijdsgroep op dit moment door de media in beeld worden gebracht. ”


Succesvol communiceren met ouderen betekent dus in de eerste plaats aansluiten bij deze levenslust en aansluiten bij die zaken die voor hen in deze levensfase belangrijk zijn. Dat zij zich gemiddeld tien jaar jonger voelen betekent dat zij vaak nog helemaal niet bezig zijn met zaken als een rustige oude dag of toekomstige lichamelijke gebreken. Thema’s die hen wel kunnen triggeren zijn samen genieten, familie, cultuur, reizen en maatschappelijke vraagstukken.


Edgar Keehnen van AgeWise: “Dit Mature Market Monitor onderzoek bevestigt veel internationaal onderzoek waaruit blijkt dat ouderen emotioneel beter in balans zijn dan jongeren. Zij leggen meer nadruk op de positieve dingen in het leven dan op de negatieve. Dus op die dingen die te maken hebben met levenslust.”

 

Over het onderzoek

Het Mature Market Monitor onderzoeksprogramma wordt door Motivaction en Agewise uitgevoerd met als doel meer inzicht te krijgen op hoe Nederlanders aankijken tegen ouder worden en de manier waarop zij hun leven willen leiden als zij ouder zijn. Dit onderzoek vormt hierin de derde meting. De genoemde onderzoeksresultaten zijn afkomstig uit een online onderzoek dat tussen 2 en 9 oktober 2015 is uitgevoerd door Motivaction. 1.039 mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Bron: Persbericht Motivaction, 26 februari 2016

Aanmelden Cloutoday