Marktonderzoek zit stevig in de lift

Marktonderzoekbureaus verwachten in 2018 opnieuw een omzettoename. De groei uit 2016 en 2017 krijgt dus een positief vervolg. 71% van de bureaus verwacht in 2018 een toename van de eigen bureauomzet. Het aantal bureaus dat een daling verwacht is 3% en dus verwaarloosbaar. Dat blijkt uit de 10de editie jaaroverzicht MOA-marktonderzoekbureaus.

Voor de 10de keer presenteert MarketingTribune het jaaroverzicht van de - op basis van aantal fte’s - vijftig grootste marktonderzoeksbureaus, die zijn aangesloten bij MOA, Center for Marketing Insights, Research, Analytics. Op basis van fte’s wordt een toename verwacht van 5,5%. Degenen die een stijging verwachten, hebben de verwachting dat hun aantal fte’s met 10% zal stijgen. De meeste bureaus verwachten het beter te doen dan de totaalmarkt. Zo verwacht men dat de totaalmarkt met 2,8% zal stijgen en de eigen bureauomvang met 5,5%. Waar in de afgelopen 3 jaar de nieuwe onderzoeksvelden zoals webanalyses, usability onderzoek en datamining vooral het terrein waren van start-ups constateren we dat de traditionele bureaus het verloren gegane terrein heroveren. Veel van hen zijn weer in de top-10-lijsten van nieuwe dataverzamelingstechnieken terug te vinden.In de top-20 zien wij een interessante ontwikkeling: veel grote bureaus werken aan een efficiencyslag die resulteert in eenlichte daling van het aantal fte’s. Daarentegen is er juist een aantal bureaus met een forse stijging van het aantal fte’s.

Puntenverdeling en ranking

De lidmaatschapscontributie van de leden is gerelateerd aan de omvang van het bureau: hoe meer fte’s een bureau in dit overzicht opgeeft, hoe meer het betaalt aan de MOA. De volledige lijst van deelnemende bureaus vind je op marketingtribune.nl/moabureaulijst.Voor dit overzicht is het aantal fte’s gerelateerd aan de omzetsectoren (fte’s maal percentage omzet). Dat levert een puntenaantal op dat bruikbaar is om te bepalen hoe zwaar vertegenwoordigd een bij MOA aangesloten marktonderzoeksbureau is per omzetsector. Een bureau met 100 fte’s dat - volgens eigen zeggen - 10% van zijn omzet haalt uit klanten in de fmcg, scoort daarmee 10 punten (10% van 100). Een bureau met 40 fte’s dat 50% van zijn omzet haalt uit fmcg scoort 20 punten(50% van 40). Al met al levert dit overzicht een inschatting van de marktomvang per bureau per adverteerderssector. Het onderzoek werd uitgevoerd in de maand november 2017. Het project werd aangestuurd door het MOA-secretariaat. Arjen Neefkes (DataIM) was verantwoordelijk voor het veldwerk en de rapportage.

MOA

De MOA is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Marketing Insights, Marketing Research en Data Analytics. De MOA bestaat uit vier specifieke bedrijfsgroepen: de marktonderzoekbureaus, deopdrachtgevers van marktonderzoek, de toeleveranciers en de selectiebureaus voor marktonderzoek. De vereniging kent bedrijfsleden en persoonlijke leden. Pas als er een bedrijfslidmaatschap is verkregen kunnen persoonlijke leden verbonden aan die organisatie lid worden van de MOA.

 top20stijgers

Tekst Lex Olivier

Bekijk voor het gehele overzicht in de bijlage.

Dit artikel is eerder verschenen in de MarketingTribune, 19 december 2017

Aanmelden Cloutoday